Sep
27
Wed
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Sep 27 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Sep
28
Thu
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Sep 28 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Nov
20
Mon
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Nov 20 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Nov
21
Tue
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Nov 21 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Nov
22
Wed
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Nov 22 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Jan
22
Mon
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Jan 22 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Jan
23
Tue
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Jan 23 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Jan
24
Wed
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Jan 24 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Mar
11
Mon
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Mar 11 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Mar
12
Tue
Webinar Modern Marine Meteorology @ Zoom
Mar 12 @ 16:00 – 19:00

Περιγραφή

Την 1η και τη 2η μέρα του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αξιωματικοί γέφυρας του εμπορικού ναυτικού, εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης ναυτικής μετεωρολογίας και πως αυτές συνδέονται με τους νέους περιβαλλοντικούς ναυτιλιακούς κανονισμούς. Κύρια αντικείμενα του σεμιναρίου της 1ης και της 2ης ημέρας είναι η εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice). Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing) με στόχο αφενός την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων και αφετέρου τον περιορισμό των εκπομπών και τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών δεικτών του πλοίου.

Τη 3η μέρα του webinar ο επαγγελματίας ναυτικός μαθαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί πάντα να έχει τις επίσημες μετεωρολογικές πληροφορίες στο καράβι, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου και αν είναι, ασχέτως αν πιάνει ή δεν πιάνει το facsimile, ασχέτως αν υπάρχουν επίσημες ή μη προγνώσεις και ασχέτως αν έχει το καράβι broadband ή όχι. Μέσα από πλήθος πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, το σεμινάριο αυτό ανοίγει στους επαγγελματίες ναυτικούς νέους ορίζοντες στην λήψη της μετεωρολογικής πληροφορίας, καθώς εστιάζει σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους λήψης των μετεωρολογικών πληροφοριών που έχουν αναπτυχθεί για τους ναυτικούς. Έτσι ο ναυτικός μαθαίνει πως μπορεί χρησιμοποιώντας το email του καραβιού, να λαμβάνει τους επίσημους χάρτες από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, προειδοποιήσεις, advisories για τροπικούς κυκλώνες, metarea forecasts, Grib Files (Ψηφιακούς χάρτες καιρού). Μαθαίνει επιπλέον το χειρισμό των δημοφιλέστερων Grib Viewers και πώς να έχει ΠΑΝΤΑ καιρό on board.

Το webinar στη δια ζώσης μορφή του, εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2016 ως ξεχωριστό course, στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Επιδιωκόμενες γνώσεις

Με την ολοκλήρωση του webinar οι συμμετέχοντες:

 • θα μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • θα μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • θα μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Θα μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα
 • θα μάθουν τι είναι ο δείκτης Carbon Intensity Indicator (CII) και πως πρέπει να συνδέεται με το σχεδιασμό της πορείας
 • θα μάθουν να λαμβάνουν με το email τους όλους τους μετεωρολογικούς χάρτες σε εξαιρετική ανάλυση και ευκρίνεια.
 • θα μάθουν να δουλεύουν με τα Grib Files, ότι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της καιρικής πληροφορίας.

Περιεχόμενα 3ημερου webinar

 • Κατηγορίες μετεωρολογικών χαρτών
 • Ανάλυση χάρτη επιφανείας
 • ανάλυση χαρτών ύψους κύματος – significant wave height
 • ασφαλής σχεδιασμός ταξιδιού
 • προσομοίωση ταξιδιού με σχεδιασμό πορείας και πρόγνωση καιρού
 • Carbon Intensity Indicator (CII) και περιβαλλοντικοί κανονισμοί
 • FTP Mail Service by NOAA
 • Saildocs
 • WWW via Internet
 • BVS8, qtVlm & GribFiles

 Κόστος

200€ το άτομο.

 Τόπος διεξαγωγής

Το Webinar γίνεται μέσω Zoom.

Οργάνωση

Στα πλαίσια του webinar παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις εστιάζουν στο πρακτικό κομμάτι της παρουσίασης και αποτελούν σημείο αναφοράς της πρακτικής εφαρμογής που μπορεί να γίνει στο χώρο της εργασίας και ειδικά στη γέφυρα του πλοίου κατά την ανάλυση του καιρού.

Pin It on Pinterest

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας. Αν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Cookies, θα υποθέσουμε ότι είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services