Φόρμα Εγγραφής για Επαγγελματίες Ναυτικούς

Αν θέλετε να κάνετε εγγραφή σε ένα από τα σεμινάρια μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής. Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

Ονοματεπώνυμο*

Διεύθυνση

Τηλέφωνο*

e-mail*

Επιλέξτε το σεμινάριο που θέλετε να εγγραφείτε*

Αναφέρατε την ημερομηνία του σεμιναρίου για το οποίο θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή*

Είστε σπουδαστής ΑΕΝ;*

Γράψτε το βαθμό και το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες (πχ. 2nd Off. Spyros Spyrou, για την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης*

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής.*