Έγκριση Modern Marine Meteorology Seminar

51-lr-logo_tcm155-248673Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το σεμινάριο μας με τίτλο “Modern Marine Meteorology” από τον Ιούλιο του 2016 εγκρίθηκε ως ξεχωριστό course στα πλαίσια της πιστοποίησης του DANAOS Assessment and Training Center ως Lloyds Register Approved Training Center.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρία DANAOS για τη σταθερή συνεργασία της και την υποστήριξή της πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα.